Ciutat Vella

Dit i Fet

Comunitat de convivència i d’autoajuda autogestionada per les persones acollides

Festival Llums d’Antiga

Monestir de Sant Pau del Camp.
Parròquia de Santa Maria del Pi – Basílica.
Parròquia dels Sants Just i Pastor – Basílica.