Ciutat Vella

Fundació La Roda

Especialitzats en organitzar espectacles i gestionar activitats culturals, socials, educatives i de lleure