Ciutat Vella

RAI - Recursos d'animació intercultural

Plataforma de projectes per a la transformació social

RAI és una associació assembleària i independent que funciona com a plataforma de projectes per a la transformació social, cultural i educativa.

 

Ofereix un ampli ventall de recursos i iniciatives a través de la interculturalitat, l’antiracisme, el feminisme, la participació activa, l’autonomia i l’empoderament individual i col·lectiu.

 

Es poden identificar tres línies estratègiques: la pedagògica, l’acció social i política i l’artística i cultural. A través d’elles es vertebren els àmbits i les activitats concretes que es duen a terme.

 

A nivell pràctic, RAI funciona com un espai de cocreació artística però també de reflexió capaç de crear sinergies i participació.

RAI - Recursos d'animació intercultural

Plataforma de projectes per a la transformació social

Carrer dels Carders 12
08003 Barcelona

Som Barri