Ciutat Vella

Comunitat de convivència i d'autoajuda autogestionada per les persones acollides

Dit i Fet com a associació pretén facilitar un espai que respongui al problema vital
d’aquells que es troben al carrer.

 

Dóna l’oportunitat de procurar una forma de satisfer les necessitats bàsiques de manera digna i crear vincles personals, d’una manera poc estandarditzada”, amb una baixa exigència de normes i un ample marge d’autoorganització. Això ajuda a moltes persones que en altres institucions no s’adaptarien. Aquest habitatge pot ser, per una part, un primer recurs en casos d’urgència com a pont cap a altres sortides de l’exclusió i, per altra part, lloc de vida indefinit per als qui ho necessiten.

Dit i Fet

Comunitat de convivència i d'autoajuda autogestionada per les persones acollides

Carrer del Lledó 15
08002 Barcelona

Som Barri

Dit i Fet

Comunitat de convivència i d’autoajuda autogestionada per les persones acollides