Ciutat Vella

Fundació La Roda

Especialitzats en organitzar espectacles i gestionar activitats culturals, socials, educatives i de lleure

Dit i Fet

Comunitat de convivència i d’autoajuda autogestionada per les persones acollides